VTT-logo
SEMINAARIN PÄÄSIVU
REKISTERÖITUMINEN
OHJELMA
PUHUJAT
AGILE PÄÄSIVU
Fill
vtt_logo

RITA
DIGITAL WORLD
Strategic Research
Programme
  flexi_logo

FLEXI-ITEA
http://agile.vtt.fi
http://www.flexi-itea2.org
 

"Ideasta tuotteeksi kuudessa kuukaudessa"

OHJELMISTOTUOTANNON UUDET TUULET

Seminaari 22.11.2007 klo 9.00-17.00, VTT, Kaitoväylä 1, Oulu

Ohjelmiston tie ideasta osaksi valmista tuotetta sisältää useita vaiheita, jotka ovat kaikki merkittäviä pyrittäessä tuottamaan nopeasti kuluttajien ja asiakkaiden tarpeita vastaavia korkealaatuisia ohjelmistotuotteita ja - palveluja. Tämän hetken keskeisimpiä haasteita ohjelmistotuotantoteollisuudessa ovat ideoiden ja innovaatioiden synty sekä hyödyntäminen, kiihtyvä time-to-market-sykli yhdistettynä korkeisiin laatuvaatimuksiin sekä globaali ja hajautettu kehitys. Ideasta tuotteeksi kuudessa kuukaudessa -seminaarissa kuullaan sekä teollisuuden että akatemian kokemuksia ja tuloksia liittyen uudenlaisiin menetelmiin, joilla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin.

VTT järjestää Ideasta tuotteeksi kuudessa kuukaudessa -seminaarin Oulussa 22.11.2007. Seminaari koostuu asiantuntijoiden puheenvuoroista sekä yhdistetystä cocktail- ja verkottumistilaisuudesta sekä posterinäyttelystä. Seminaariohjelma kattaa ohjelmistotuotteen matkan eri vaiheet. Kuulemme mm.

  • innovaatioiden sekä globaalin ohjelmistotuotannon haasteista ja ratkaisuista
  • simuloinnin eduista osana tuoteprototypointia
  • domain spesifisen mallinnuksen tarjoamista mahdollisuuksista sekä
  • erilaisten kehitys- ja testausmenetelmien merkityksestä iteratiivisessa ja inkrementaalisessa ohjelmistokehityksessä.

Poster-näyttelyn aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella lisää ja verkottua cocktailien lomassa sekä tutustua tarkemmin mielenkiintoisten tutkimusaiheiden tuloksiin, demonstraatioihin sekä tuleviin tutkimusmahdollisuuksiin. Puhujina kuullaan suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kansainvälisesti arvostettuja ammattilaisia, kuten Kati Vilkki (Nokia Siemens Networks), Juha-Pekka Tolvanen (Metacase), Jari Still (F-Secure) sekä Lasse Koskela (Reaktor Innovations).

Ilmoittautuminen ja seminaariohjelma: http://agile.vtt.fi/seminaari2007.html

Ilmoittautuminen seminaariin 15.11.2007 mennessä. Seminaarin hinta 100 € (+ ALV) ja se sisältää aamiaisen, lounaan ja cocktailtilaisuuden. Seminaarin kieli on suomi, mutta esitysmateriaalit ovat engalanniksi.

Tervetuloa!

Pekka Abrahamsson, Heikki Ailisto, Outi Salo ja Maria Siniaalto

(firstname.lastname@vtt.fi)"Ideasta tuotteeksi kuudessa kuukaudessa" -seminaari järjestetään VTT:n FLEXI- ja RITA projektien toimesta.

FLEXI-ITEA2 (Flexible Global Product Development and Integration) on kolmivuotinen kansainvälinen projekti, jonka konsortioon kuuluu 38 partneria kahdeksasta eri Euroopan maasta. Projektin kokonaisvolyymi on 40 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena on soveltaa ketteriä menetelmiä moniteknologisissa ohjelmistokehitysprojekteissa. Flexi-projekti luo uusia ratkaisuja ohjelmistotuotantoteollisuuden keskeisiin haasteisiin kuten globaalin ja hajautetun tuotekehityksen, yrityksen koko liiketoimintamallin sekä verkottuneen tuotekehityksen ja tuotantoketjujen ketteröittämiseen. Hankkeen suomalaiset konsortiojäsenet ovat Elektrobit, F-Secure, Hantro, Nokia, Nokia Siemens Networks, Oulun yliopisto, Reaktor Innovations, Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT.

Lisätietoa projektista:
Outi Salo, tutkija, projektipäällikkö
Pekka Abrahamsson, tutkimusprofessori, FLEXI-ITEA konsortionvetäjä


RITA (Rapid Iterative model driven Testing in Agile context) -projekti on kolmivuotinen strateginen tutkimushanke, joka kuuluu VTT:n Digital World -teemaohjelmaan. Digital World -ohjelmassa VTT pyrkii vastaamaan ICT-alan tuleviin haasteisiin ja valitsemaan alan teollisuuden kannalta keskeiset kysymykset tutkimuspanostuksen kohteeksi. Ohjelmistojen tehokas ja nopea tuottaminen on nähty erääksi keskeisimmistä haasteista. RITA-projektissa tutkitaan erilaisia mallinnus-, testaus- ja kehitysmenetelmiä sekä niiden tehokasta käyttöä ja yhdistämistä iteratiivisessa ja inkrementaalisessa ohjelmistokehityksessä. Tavoitteena on määrittää ja empiirisesti tutkia ratkaisuja, joiden avulla voidaan lyhentää teollisten projektien läpivientiaikoja ja parantaa ohjelmistojen laatua. Tutkimuksen pääpainopisteet ovat Domain spesifinen mallinnus (DSM), mallipohjainen testaus (MDT) ja Test-Driven Development (TDD).

Lisätietoa projektista:
Maria Siniaalto, tutkija, projektipäällikkö
Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, teemanvetäjä

 

itea2_logo   tekes_logo
 

Pääsivu

Rekisteröityminen

Ohjelma

Ohjelma(pdf)

Seminaarin puhujat